Condicions de contractació del Servei d'Assistència Tècnica Online

Sol·licitar l'Assistència Tècnica Online implica:

En cas de no poder resoldre la seva avaria, l'Assistència Online no tindrà cap tipus de cost i si vol Serveis Informàtics Catalunya li enviarà un tècnic a les seves instal.lacions, per solucionar l'avaria. Cost del tècnic 45€ i 36,06€ desplaçaments (Dins de Barcelona).