Avís legal

Solucions Informàtiques Catalunya S.L.

Noguera Pallaresa, 26
08014-Barcelona
Tel: +34 93 432 40 42
E: info@sic.cat

Condicions generals d'ús

L'usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina Web. Això implica, que la utilitzarà conforme el present avís legal i les condicions particulars d'alguns serveis, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.
La utilització d'aquesta pàgina web suposa l'acceptació d'aquest avís legal.
Solucions Informàtiques Catalunya S.L. es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d'aquest avís legal, per tant, i per a la correcta utilització d'aquesta pàgina web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

Propietat intel·lectual industrial

© 2016, Solucions Informàtiques Catalunya S.L., sic.cat. Reservats tots els drets.
Aquesta pàgina web i els seus continguts: textos, imatges, logotips, marques comercials, botons, programari, etc. Estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel · lectual. És per aquesta raó, es prohibeix expressament la reproducció, còpia, modificació, distribució o transformació sense l'expressa autorització per escrit de Solucions Informàtiques Catalunya S.L.
L'accés en aquesta pàgina web no suposa, en cap cas, adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat intel·lectual sobre els continguts que hi figuren.
Solucions Informàtiques Catalunya S.L. es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d'aquesta pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís.
La informació continguda en aquesta pàgina web pot no ser correcta, encara que Solucions Informàtiques Catalunya S.L. hagi fet esforços per mantenir la seva exactitud i actualització. En conseqüència, Solucions Informàtiques Catalunya S.L. no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.
Solucions Informàtiques Catalunya S.L. no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l'ús d'aquesta pàgina web o dels seus continguts, no garantint l'absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l'usuari.
Solucions Informàtiques Catalunya S.L. no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d'aquesta pàgina web.

Política de protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal el responsable del qual és Solucions Informàtiques Catalunya S.L. creat amb les dades obtingudes al Portal a través de l'ompliment per part de l'Usuari de el formulari de recollida de dades i/o enviament de missatge de correu electrònic a l'adreça info@sic.cat
Aquest fitxer ha estat creat amb la finalitat de dur a terme la prestació dels serbis oferts per Solucions Informàtiques Catalunya S.L. i informar dels mateixos, així com la realització d'activitats promocionals i publicitàries de Solucions Informàtiques Catalunya S.L. mitjançant qualsevol mitjà, inclòs l'enviament de correus electrònic.
En cas que les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari a través del formulari de l'apartat "treballa", Solucions Informàtiques Catalunya S.L. informa que aquestes s'incorporen en un fitxer de la seva propietat amb la finalitat de tractar-les en els processos de selecció de personal.
Consentiment de l'usuari:
L'usuari accepta la inclusió de les dades que ha proporcionat omplint qualsevol dels formularis de recollida de dades i/o enviant un missatge electrònic a info@sic.cat en el fitxer de dades de caràcter personal descrit anteriorment.
Durant el procés de recollida de dades, i el la secció de la pàgina web on se sol·licitin, l'usuari serà convenientment informat, mitjançant la inclusió de la informació en el mateix formulari, del caràcter obligatori o no de recollida d'aquestes dades per la prestació de serveis i dels seus drets.
Drets de l'usuari:
L'usuari podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades i en particular els drets d'accés, rectificació, cancel·lació de dades i oposició.
Els drets als quals es refereix el paràgraf anterior podran ser exercitats per l'usuari mitjançant sol·licitud adreçada a Solucions Informàtiques Catalunya S.L., C. Noguera Pallaresa, 26 baixos, 08014 Barcelona o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@sic.cat

Mesures de seguretat
Solucions Informàtiques Catalunya S.L. declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades segons el que estableix el Reial Decret 994/1999, d'11 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.
Solucions Informàtiques Catalunya S.L. l'informa que aquesta pàgina web no utilitza cookies.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

Les condicions d'aquesta pàgina web i les relacions entre l'usuari i Solucions Informàtiques Catalunya S.L. es regiran per la legislació espanyola.
Per conèixer qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l'usuari i Solucions Informàtiques Catalunya S.L. ambdues parts es sotmeten al dels jutges i tribunals de Barcelona.